Meetslim privacy van uw gegevens

MeetSlim is net als netbeheerders en energieleveranciers gebonden aan strenge wettelijke regelingen om uw privacy te beschermen en valt daarom onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

MeetSlim is gecertificeerd om uw verbruiksdata uit te lezen en voldoet daarmee aan de streng opgelegde eisen. Als Onafhankelijke Diensten Aanbieder (ODA) worden wij gecontroleerd op het naleven van de privacywetgeving en geven wij jaarlijks een accountantsverklaring af.

Uw gegevens worden op de volgende manieren beschermd:
- Beveiligde procedure voor de registratie van uw slimme meter zodat onbevoegden hierin geen inzicht krijgen.
- Gegevens mogen niet herleid worden tot een persoon of adres.
- Onze website heeft een beveiligde en gecertificeerde verbinding en ons dataverkeer is beveiligd.
- Uw persoonsgegevens worden met uiterste zorgvuldigheid verwerkt en onze procedures zijn in overeenstemming zijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
- Het College Bescherming Persoonsgegevens houdt hier toezicht op het naleven van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
- Uw slimme meter voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen welke de overheid stelt.
- Het volledige privacybeleid van MeetSlim kunt u HIER vinden.