Energiefonds Overijssel financiert energiebesparing

Energiefonds Overijssel sluit voor 65,7 miljoen euro de eerste overeenkomsten met 15 woningcorporaties. Hierdoor wordt voor 137 miljoen euro geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking voor ruim 15 duizend woningen. De investeringen leveren een besparing op van 243 terajoule per jaar, dit komt overeen met het energieverbruik van 3.100 huishoudens.

Lees meer