Privacy slimme meter

Privacy slimme meter; een heikel onderwerp met veel onduidelijkheden. Wij geven u een overzicht van de (on)zin rondom uw privacy.

Netbeheerders en energieleveranciers mogen uw privacy niet aantasten en daarom is de bescherming van uw persoonsgegevens bij slimme meters wettelijk geregeld.

Privacy slimme meter en de wetgeving

De wet legt daarom de netbeheerder en uw energieleverancier een aantal verplichtingen op en stelt daarmee uw privacy rondom slimme meters veilig:

 1. Uw energieleverancier en de netbeheerder zijn verplicht uw persoonsgegevens goed te beveiligen, zowel technisch als organisatorisch.
 2. Uw energieleverancier en de netbeheerder moeten u goed en volledig informeren over het gebruik van uw gegevens. Het maakt hierbij uit of de gegevens worden gebruikt om rekeningen te kunnen sturen of om adviezen te geven over energieverbruik.
 3. De hoeveelheid verzonden informatie vanuit de slimme meter naar de netbeheerder en uw energieleverancier is minimaal. Echter moeten de netbeheerder en uw energieleverancier wel voldoende informatie krijgen om hun taken goed uit te kunnen voeren zoals netwerkbeheer en facturering.
 4. Uw energieleverancier en uw netbeheerder moeten duidelijk communiceren hoe lang uw gegevens worden bewaard. Het moet duidelijk zijn of er een verschil in bewaartermijn is tussen meetgegevens die nodig zijn voor facturering en meetgegevens die nodig zijn voor energiebesparing.

Persoonsgegevens uitlezen

Om uw privacy te beschermen mogen netbeheerder en energieleveranciers uw meetgegevens alleen in bijzondere gevallen uitlezen en gebruiken. Alleen in de onderstaande gevallen mogen zij uw meter uitlezen:

 1. 1 keer per jaar voor uw jaarnota
 2. 6 keer per jaar voor uw tweemaandelijkse overzichten.
 3. Wanneer u overstapt naar een andere leverancier of als u verhuist.
 4. Wanneer dat noodzakelijk is voor het beheer van het energienet of facturering.
 5. Alleen wanneer u daar voor toestemming geeft mogen de netbeheerder of de energiemaatschappij uw meter vaker uitlezen.

Bescherming van uw gegevens

De gegevens die wel zichtbaar zijn voor uw energiebedrijf, worden op de volgende manierne beschermd:

 1. De overheid stelt wettelijke veiligheidseisen aan de slimme meter.
 2. Onbevoegden mogen geen toegang krijgen tot de gegevens van de slimme meter;
 3. Gegevens mogen niet herleid worden tot een persoon of adres.
 4. Energiebedrijven moeten hun netten en dataverkeer beveiligen met de nieuwste technieken.
 5. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt hoe de energiebedrijven met uw gegevens moeten omgaan. Het College Bescherming Persoonsgegevens houdt hier toezicht op.

Verder zijn er regels opgesteld hoe energiebedrijven met hun klanten en elkaar moeten omgaan bij het verwerken van gegevens. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert of deze regels worden nageleefd.